Genom Technibox samlas alla de styrfunktioner som är avgörande för att din husbil ska fungera bra på ett ställe. Den kan nås genom en särskilt avsedd lucka utifrån

Techniboxen är säkrad genom en vattentät lucka som kan låsas med nyckel, vilken ger tillgång till två separata tekniska områden:

  • Det tekniska området för elektricitet möjliggör enkel åtkomst till elpanelen: nu slipper du krångel varje gång en säkring ska bytas ut!
  • Det tekniska området rent vatten gör det möjligt att:
    – fylla tanken med vatten,
    – anpassa vattentankens kapacitet utifrån antal personer
    och/eller den last som skall transporteras,
    – att enkelt rengöra tanken för maximal hygien.

Detta fack är utrustat med en droppskål för vattenstänk. Vattnet stannar inte i facket utan rinner ut genom öppningen som är avsedd för detta ändamål.

Technibox är standard på alla våra alkovbilar och delintegrerade bilar.

Maximalt skydd för individen

Eftersom vi på Chausson inte låter oss begränsas av en standard för att garantera maximalt skydd åt våra kunder är alla våra husbilar systematiskt utrustade med en jordfelsbrytare på 30 mA.

Till skillnad från en konventionell strömbrytare som skyddar materialet, skyddar jordfelsbrytaren även personer. Den stänger automatiskt av strömmen när en strömförlust som indikerar ett isoleringsfel upptäcks.
Denna enhet möjliggör alltså ett skydd mot kortslutningar och överhettning av ledare vid överbelastning.