Chausson har införskaffat ett kvalitetslaboratorium med toppmodern utrustning för att bättre kunna testa komponenternas motståndskraft mot brott, deformation och föråldring.