Kontakt

Här hittar du all nödvändig information för att kontakta oss eller begära ytterligare information.

1) Om ditt ärende gäller service efter försäljning: För att ditt ärende ska behandlas måste du uppge chassinumret (17 tecken) som finns på registreringsbeviset.

2) Om ditt ärende gäller beställning av fordon eller reservdelar: :

I detta fall måste du kontakta din återförsäljare. Ingen uppföljning kommer ske från vår sida. Här hittar du fullständiga kontaktuppgifter till återförsäljarna:

Hitta din återförsäljare

TRIGANO VDL vill påminna dig om att det inte går att köpa fordon eller reservdelar direkt från våra produktionsanläggningar.

3) Om ditt meddelande gäller godkännandeservice eller annan service

Ditt ärende kommer att vidarebefordras till berörd service så snart som möjligt

TRIGANO VDL
1 Avenue de Rochebonne
CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex
Frankrike
Telefon. +33 (0)4 75 07 56 50
Email : contact@chausson.tm.fr

För bättre behandling av ditt ärende ber vi dig att beskriva vad det handlar om.