VANS ELLER ”PLÅTIS” PÅ ETT ANNORLUNDA SÄTT

Till skillnad från de flesta av sina konkurrenter kan CHAUSSON göra gällande en ”van”-kultur som går tillbaka till själva begynnelsen av varumärket CHAUSSON födelse
Det var nämligen 1980 som ODYSSEE 4000, CHAUSSON’s första modell, presenterades i PARIS och det var en utrustad van.

Andra modeller som följt : ODYSSEE 4400, BORA 2000, CEDRA, MADRAS, TAIGA,AGORA, TIPI, BORNEO…

Idag, finns utrustade vanar nu i produktserien och finns i den allmänna CHAUSSON katalogen.
Det kvarstår dock att denna kategori har en specifik struktur som är särskilt anpassad till de förväntningar de berörda kunderna har.
Storleken på gruppenTRIGANO gör det möjligt att skapa en infrastruktur som är särskilt avsedd för Vans och ”Plåtisar” med egna konstruktions-och marknadsavdelningar samt en fabrik som uteslutande tillverkar utrustade vans. En ny anläggning invigdes i december 2016. Det upptar en yta på 28 000 m2, varav 11 000 är under tak.

Upptäck videon på denna anläggning…